Service ventilasjonsaggregater

Tavlebyggeren utfører alt i service til fastsatt tid og til faste avtaler.

Tavlebyggeren tilbyr brukere serviceavtale for ventilasjonsaggregater som gir nødvendig periodisk vedlikehold og skiftning av filterinnsatser/poser.

Tavlebyggeren har kontinuerlig beredskap for skifte av komponenter, ved varsel fra kunde.

En serviceavtale gir sikker drift, forlenger aggregatets levetid og gir et bedre inneklima for alle brukere.

Servicekontrakten omfatter minimum et besök pr. år eller mer frekvent om bruker ønsker det. Alle aggregater er beregnet for minst et filterskift pr. årog trenger ettersyn for å kontrollerefunksjoner som varmeregulering, varmegjenvinning, kjøling, innstilling for driftstid osv.