Rehabilitering av ventilasjonsaggregater

Tavlebyggeren rehabiliterer aggregater fra opprinnelig viftereimsdrift til direktedrevne vifter med trinnløs hastighet.
I rehabiliteringen inngår ny automatikk og nødvendig kabling og komponenter.

Rehabilitering gir deg øket driftssikkerhet og bedre inneklima.

Regulering med driftssystemet KLK
Velg mellom regulering for konstant tilluft.
Utekompensert tilluftsregulering, sommer og vinter, romregulering med min- og maxbegrensning.
Styrer el. batteri, vannbatteri, DX-kjøling, isvannsbatteri.

Frekvensomformere for vifter og varmegj.vinner.
Håndterminal for avlesning av erverdier og 5 stk. følere som standard.
Enkelt kabel opplegg.

Tilleggsutstyr.
* Lon modul for signal til sD anlegg
* GSM modul for alarmer til mobiltelefon
* Trykkgiver
* CO/CO2 giver

Nye ventilasjonsaggregater ved rehabilitering av bygninger

Tavlebyggeren Hamar AS tilbyr i samarbeid med Ing. Oddbjørn Hagen AS en fullstendig gjennomgang av behov for skifte av aggregat, kanaler og kjøleanlegg i eksisterende bygninger.

Aggregatens oppbyggning og seksjonering tillater at nye sggregater kan transporteres gjennom normale døråpninger og plasseres i eksisterende rom innendørs.

Gamle aggregater og kanalnett tillfredsstiller ikke krav til Inneklima i moderne lokaler.
Rehabilitering med kompakte aggregater, som inneholder alle funksjoner (også kjøling) reduserer montasjetiden betraktelig, da kun tilkopling av krafttillførsel/avt. vannbåren varme skjer på byggeplass.
Benyttes ferdige lakkerte kanaler, forenkles arbeidet ytterligere.
Kompakte aggregater kan gjerne benyttes for lokaler som ikke tidigere har fatt ventilasjonrom.
Aggregatene er så støysvake at de passer for innplassering i underordnede rom som papirlager arkiv osv.